Job application form

Please provide position.
Please provide full name.
Please provide full name.
Please provide required location.
Please provide email.
Please provide phone number.
Please provide birth date.
Please provide present address.
Please provide current Salary Monthly.
Please provide expected Salary/Monthly.
Please provide age.
Please provide sex.
Please provide marital status.
Please provide experience.
Please provide sex.

Terms & Conditions

  • आमच्या येथे Registration Fees 2950 इतकी आहे.
  • Call घेतल्यानंतर employee ने Interview ला जाने बंधनकारक आहे. तसेच Selection झाल्यानंतर ही माहिती ऑफिस ला देने गरजेचे आहे.
  • नोंदणी केल्यानंतर Registration Fees ची वैलिडिटी Life Time असेल. पण Registration Fees कोणत्याही परिस्थितीत Refund होत नाही याची उमेद्वाराने नोंद घ्यावी
  • Employee च्या चुकिने जॉब interview करणे शक्य नसल्यास Registration Fees परत मिळणार नाही
  • Employee ची नोकरीसाठी निवड होने हे, Employee चे शिक्षण कामाचा अनुभव व वैयक्तिक गुणांवर अवलंबून असते त्याची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी संस्थेवर असणार नाही तसेच नोंदणी केली म्हणजे नौकरी मिळाली असे होत नाही
  • नौकरी Join केल्यानंतर जर Employee ला नोकरी नको असेल तर किंवा काही अडचणी असतील किंवा उमेदवाराच्या चुकिने कंपनीने त्याला काढल्यास तर त्यास employee जबाबदार आहे. त्या पोटी दिलेली Registration Fees परत मिळणार नाही
  • नोकरी टिकवणे हे Employee च्या परफॉर्मन्स वर Depend असते। त्याची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी संस्थेची नाही
Please accept terms & conditions.